Studnie

Najlepsze do zaopatrywania w wodę gospodarstwa domowego są studnie głębinowe (albo inaczej rurowe lub wiercone). Pobierają wodę z pokładów skalnych, zwykle na głębokości przekraczającej 10 m. Między nimi a powierzchnią gruntu znajdują się przeważnie warstwy nieprzepuszczalne, więc woda jest mniej niż w innych studniach narażona na zanieczyszczenia. Jej zasoby są też zazwyczaj na tyle duże, że nie ma problemu z wydajnością studni.

STUDNIE WYKONUJEMY O ŚREDNICACH 110, 125, 160, 200, 225, 250mm.

Do budowy studni używamy atestowanych rur i filtrów studziennych gwintowanych PCV , oryginalej obsypki filtracyjnej o odpowiedniej frakcji.

Czytaj wiecej

Przepisy wodnoprawne

Do wykonania studni głębinowej na potrzeby zwykłego korzystania z wód o głębokości do 30 m, a także do poboru wód w ilości do 5 m3 nie wymaga się pozwoleń wodno-prawnych, dokumentacji hydrogeologicznej ani rejestracji.
Usytuowanie studni względem sąsiadujących obiektów podlega przepisom ministerialnego rozporządzenia. Zgodnie z nim ujęcie wody musimy umieścić co najmniej:
-5 m od granicy działki (wyjątkiem jest studnia wspólna na granicy dwóch działek),
-7,5 m od osi rowu przydrożnego,
-15 m od zbiornika gromadzenia nieczystości (szamba),
-30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.


Prawo Wodne

Partnerzy